MicrosoftEdge无法下载文件如何解决

1. 检查Microsoft Edge的设置,确保允许下载文件:

// 打开Microsoft Edge
// 点击设置按钮(三个点)
// 选择“设置”
// 在“隐私和保护”选项卡中,确保“允许下载文件”复选框被选中

2. 尝试更新Microsoft Edge:

// 打开Microsoft Edge
// 点击设置按钮(三个点)
// 选择“关于Microsoft Edge”
// 检查是否有可用的更新,如果有,请安装更新

3. 尝试重置Microsoft Edge:

// 打开Microsoft Edge
// 点击设置按钮(三个点)
// 选择“设置”
// 在“重置和清除”选项卡中,点击“重置”按钮
// 重新启动Microsoft Edge
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞14 分享